Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,8

 

..

..

Uppsala

40

1,2

 

..

..

Södermanlands

90

4,9

 

80

10,8

Östergötlands

260

7,2

 

70

2,2

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

20

2,6

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

140

3,8

 

20

0,3

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

70

4,4

 

..

..

Västmanlands

20

1,5

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

20

0,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

310

4,7

 

90

1,2

Svealands slättbygder

240

2,4

 

120

4,7

Götalands skogsbygder

110

11,8

 

0

0,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

3,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2010

720

3,2

 

200

1,6

2009

420

2,5

 

150

1,9

2008

570

5,3

 

330

5,3

2007

380

2,8

 

50

0,9

2006

780

4,0

 

100

1,6

2005

420

1,7

 

50

0,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).