Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

18. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,6

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

120

1,6

 

..

..

Södermanlands

70

3,5

 

170

4,9

 

..

..

Östergötlands

210

3,2

 

50

1,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

60

1,6

 

..

..

 

..

..

Gotlands

30

0,9

 

40

3,2

 

..

..

Blekinge

10

0,8

 

..

..

 

-

-

Skåne

70

0,2

 

10

1,0

 

..

..

Hallands

40

1,4

 

0

0,6

 

..

..

Västra Götalands

70

0,8

 

150

2,8

 

..

..

Värmlands

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Örebro

..

..

 

100

2,9

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

140

4,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

0,3

 

10

1,4

 

..

..

Götalands mellanbygder

90

0,5

 

30

2,4

 

..

..

Götalands norra slättbygder

250

1,7

 

170

2,2

 

..

..

Svealands slättbygder

80

1,6

 

500

2,4

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

0,9

 

30

1,6

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

90

6,6

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

550

0,8

 

840

2,5

 

10

1,8

2009

420

0,6

 

870

3,0

 

..

..

2008

610

1,0

 

710

2,9

 

30

3,0

2007

340

0,7

 

390

1,2

 

10

0,8

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).