Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

91

3 990

2,2

13 490

53 800

2,2

Uppsala

184

5 000

1,8

28 110

140 500

1,8

Södermanlands

165

4 420

1,9

23 870

105 500

1,9

Östergötlands

262

5 520

1,3

48 960

270 000

1,3

Jönköpings

22

5 340

5,0

1 510

8 100

5,4

Kronobergs

16

..

..

700

..

..

Kalmar

116

4 910

2,8

11 560

56 700

2,8

Gotlands

92

4 430

2,4

6 300

27 900

2,4

Blekinge

48

5 820

3,7

2 740

15 900

3,7

Skåne

481

6 600

0,7

99 510

657 000

0,7

Hallands

97

6 480

1,4

9 800

63 500

2,7

Västra Götalands

350

5 740

1,3

62 680

359 800

1,3

Värmlands

39

4 890

7,2

3 110

15 200

7,2

Örebro

109

4 740

2,0

11 450

54 300

2,0

Västmanlands

95

4 530

2,3

12 350

56 000

2,3

Dalarnas

27

3 660

8,7

1 390

5 100

8,7

Gävleborgs

17

..

..

500

..

..

Västernorrlands

2

..

..

20

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

445

6 810

0,6

84 590

575 700

0,7

Götalands mellanbygder

307

5 440

1,3

38 040

207 000

1,3

Götalands norra slättbygder

545

5 710

1,0

102 510

584 900

1,0

Svealands slättbygder

667

4 640

1,0

90 720

420 500

1,0

Götalands skogsbygder

170

5 000

2,6

15 210

76 100

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

70

4 200

3,1

6 740

28 300

3,1

Nedre Norrland

10

..

..

280

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

2 214

5 660

0,5

339 030

1 919 200

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

6 300

.

314 660

1 980 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 983 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.