Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1002 1)

21. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1002)

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

0

0

Östergötlands

0

0,0

 

140

4,5

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

10

0,8

 

..

..

Gotlands

50

3,4

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

Skåne

20

1,3

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

0

0

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

1,6

 

10

0,6

Götalands mellanbygder

60

1,9

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

40

0,5

Svealands slättbygder

10

0,1

 

30

1,2

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

90

6,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2010

80

0,3

 

200

1,5

2009

250

1,5

 

80

1,5

2008

310

2,8

 

70

1,0

2007

350

2,5

 

80

1,5

2006

460

2,3

 

140

2,3

2005

260

1,0

 

260

3,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.