Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

3 440

2,2

1 540

5 300

2,2

Uppsala

133

4 060

2,0

10 450

42 400

2,1

Södermanlands

81

3 790

2,9

4 240

16 100

4,8

Östergötlands

64

4 150

3,3

4 660

19 300

3,5

Jönköpings

12

..

..

180

..

..

Kronobergs

17

..

..

540

..

..

Kalmar

31

4 260

3,0

1 170

5 000

3,2

Gotlands

56

3 700

4,0

3 030

11 200

4,0

Blekinge

17

..

..

700

..

..

Skåne

143

5 000

1,5

9 090

45 500

3,2

Hallands

52

4 550

4,1

3 170

14 400

4,1

Västra Götalands

114

3 770

2,4

7 870

29 700

2,7

Värmlands

20

3 970

3,1

980

3 900

3,1

Örebro

88

4 290

2,1

7 210

30 900

2,1

Västmanlands

105

3 510

2,8

8 180

28 700

2,8

Dalarnas

19

..

..

990

..

..

Gävleborgs

15

..

..

710

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

3

..

..

30

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

154

5 030

1,5

9 400

47 300

1,5

Götalands mellanbygder

121

4 280

2,5

6 400

27 400

4,8

Götalands norra slättbygder

147

3 920

2,2

10 030

39 300

2,5

Svealands slättbygder

440

3 940

1,2

31 190

122 700

1,3

Götalands skogsbygder

77

3 940

3,2

4 020

15 800

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

48

3 030

4,5

3 110

9 400

4,6

Nedre Norrland

16

..

..

570

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

1 005

4 060

0,8

65 250

265 200

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

4 400

.

47 220

209 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 456 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.