Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

500

..

..

Uppsala

18

..

..

1 410

..

..

Södermanlands

23

2 850

10,0

930

2 700

10,0

Östergötlands

47

4 450

3,7

3 010

13 400

3,7

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

4

..

..

70

..

..

Kalmar

27

3 660

6,1

700

2 600

6,1

Gotlands

14

..

..

650

..

..

Blekinge

4

..

..

130

..

..

Skåne

152

6 010

1,9

11 240

67 500

2,0

Hallands

7

..

..

280

..

..

Västra Götalands

59

4 170

6,0

4 230

17 600

6,0

Värmlands

8

..

..

600

..

..

Örebro

17

..

..

950

..

..

Västmanlands

6

..

..

210

..

..

Dalarnas

13

..

..

340

..

..

Gävleborgs

3

..

..

90

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

95

6 290

1,8

5 520

34 700

1,8

Götalands mellanbygder

94

5 120

3,6

6 710

34 400

3,7

Götalands norra slättbygder

96

4 410

3,7

6 640

29 300

3,7

Svealands slättbygder

75

3 570

3,8

4 330

15 500

3,8

Götalands skogsbygder

26

4 060

9,7

1 260

5 100

9,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

2 980

4,3

810

2 400

4,3

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

410

4 870

1,7

25 350

123 400

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

5 590

.

26 650

150 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 49 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.