Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

..

..

Uppsala

1

..

..

70

..

..

Södermanlands

5

..

..

250

..

..

Östergötlands

24

4 190

6,0

1 470

6 200

6,0

Jönköpings

1

..

..

40

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

59

3 930

5,3

3 520

13 800

5,4

Gotlands

52

3 550

4,3

3 130

11 100

4,3

Blekinge

17

..

..

360

..

..

Skåne

88

5 420

2,1

6 420

34 800

3,2

Hallands

20

5 340

4,0

500

2 700

6,1

Västra Götalands

44

5 080

3,4

1 980

10 000

3,4

Värmlands

-

-

-

40

..

..

Örebro

4

..

..

290

..

..

Västmanlands

-

-

-

70

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

74

5 590

1,9

4 220

23 600

2,0

Götalands mellanbygder

141

4 170

3,0

8 850

36 900

3,5

Götalands norra slättbygder

63

4 740

3,7

3 220

15 300

3,7

Svealands slättbygder

11

..

..

760

..

..

Götalands skogsbygder

27

4 160

4,8

1 020

4 200

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

80

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

317

4 640

1,7

18 220

84 500

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

5 420

.

9 560

52 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 36 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.