Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

78

3 190

3,1

8 220

26 200

3,1

Uppsala

196

3 880

1,8

28 470

110 300

1,9

Södermanlands

122

2 990

4,1

11 180

33 400

4,1

Östergötlands

176

4 020

2,9

13 910

55 900

3,1

Jönköpings

68

3 230

5,3

5 310

17 200

8,4

Kronobergs

35

3 390

2,9

1 820

6 200

10,3

Kalmar

132

2 930

3,9

8 540

25 100

7,0

Gotlands

132

3 100

2,8

14 030

43 500

3,6

Blekinge

51

4 190

3,4

3 010

12 600

3,4

Skåne

473

5 410

1,1

65 080

352 300

1,2

Hallands

141

4 590

2,3

18 790

86 300

2,4

Västra Götalands

246

4 360

2,0

34 930

152 100

2,4

Värmlands

84

2 940

3,1

11 080

32 600

3,2

Örebro

110

3 520

3,1

12 780

45 000

3,2

Västmanlands

129

3 500

2,9

17 030

59 600

2,9

Dalarnas

69

2 450

5,0

9 140

22 400

5,0

Gävleborgs

58

2 210

6,2

9 470

20 900

6,5

Västernorrlands

36

2 360

5,8

3 260

7 700

7,3

Jämtlands

39

2 250

4,7

1 970

4 400

5,8

Västerbottens

62

2 420

3,8

8 080

19 500

3,8

Norrbottens

47

2 380

3,9

4 100

9 800

4,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

436

5 560

1,0

58 070

322 600

1,0

Götalands mellanbygder

375

3 890

1,9

39 720

154 600

2,2

Götalands norra slättbygder

342

4 480

1,8

36 820

165 000

2,0

Svealands slättbygder

670

3 500

1,2

82 760

289 900

1,3

Götalands skogsbygder

285

3 540

2,4

28 470

100 900

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

134

2 550

3,4

17 560

44 800

3,5

Nedre Norrland

129

2 340

4,5

14 600

34 200

4,8

Övre Norrland

113

2 440

2,9

12 300

29 900

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

2 484

3 930

0,7

291 060

1 143 600

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

4 210

.

342 550

1 446 700

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 834 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.