Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

69

2 950

5,9

3 830

11 300

5,9

Uppsala

93

2 990

6,3

7 590

22 700

6,4

Södermanlands

117

2 450

5,4

9 020

22 100

5,4

Östergötlands

90

2 790

7,7

6 280

17 500

8,1

Jönköpings

61

3 440

6,8

5 420

18 600

8,0

Kronobergs

44

3 620

4,2

3 560

12 900

5,4

Kalmar

58

2 500

6,9

3 250

8 100

8,7

Gotlands

38

2 690

6,4

1 300

3 500

9,0

Blekinge

16

..

..

650

..

..

Skåne

131

4 510

2,9

7 270

32 800

3,1

Hallands

97

4 410

2,5

6 660

29 400

4,1

Västra Götalands

403

4 210

2,0

60 000

252 700

2,6

Värmlands

87

2 620

7,6

10 210

26 700

7,6

Örebro

134

3 330

4,1

12 940

43 100

4,1

Västmanlands

110

2 850

4,5

13 020

37 100

4,5

Dalarnas

41

2 730

8,5

3 270

8 900

8,5

Gävleborgs

34

2 130

11,4

3 290

7 000

11,4

Västernorrlands

9

..

..

400

..

..

Jämtlands

2

..

..

90

..

..

Västerbottens

19

..

..

960

..

..

Norrbottens

16

..

..

480

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

156

4 850

1,8

8 410

40 800

2,0

Götalands mellanbygder

94

3 410

4,9

4 680

16 000

5,9

Götalands norra slättbygder

385

4 330

2,1

48 640

210 700

2,3

Svealands slättbygder

556

2 880

2,5

50 050

144 100

2,5

Götalands skogsbygder

278

3 500

2,9

29 740

104 100

4,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

122

2 920

5,3

13 500

39 400

5,3

Nedre Norrland

43

2 150

9,6

3 040

6 500

10,1

Övre Norrland

35

1 740

10,1

1 460

2 500

12,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

1 669

3 530

1,3

159 600

563 400

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

3 820

.

200 310

764 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 63 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.