Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

810

..

..

Uppsala

13

..

..

690

..

..

Södermanlands

33

4 230

4,0

2 310

9 800

4,0

Östergötlands

78

3 920

5,3

5 920

23 200

5,3

Jönköpings

18

..

..

760

..

..

Kronobergs

26

4 040

5,9

620

2 500

6,2

Kalmar

68

3 820

4,5

3 390

12 900

4,6

Gotlands

51

3 630

4,3

2 710

9 800

4,3

Blekinge

22

5 140

4,6

850

4 300

4,6

Skåne

72

5 040

4,1

4 600

23 200

4,1

Hallands

80

5 690

2,5

4 140

23 500

2,7

Västra Götalands

120

4 530

2,5

8 190

37 100

2,5

Värmlands

19

..

..

980

..

..

Örebro

17

..

..

790

..

..

Västmanlands

4

..

..

180

..

..

Dalarnas

7

..

..

250

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

2

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

97

5 880

2,0

5 200

30 600

2,0

Götalands mellanbygder

137

4 340

2,9

7 690

33 400

3,0

Götalands norra slättbygder

155

4 390

2,6

10 770

47 200

2,6

Svealands slättbygder

96

3 690

3,3

5 200

19 200

3,4

Götalands skogsbygder

135

3 910

4,2

6 390

25 000

4,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

3 790

7,2

1 970

7 500

7,2

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

650

4 410

1,4

37 410

164 900

1,4

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

5 120

.

52 110

266 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 144 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.