Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

660

..

..

Uppsala

18

..

..

1 650

..

..

Södermanlands

24

1 990

12,4

1 290

2 600

17,3

Östergötlands

39

2 300

8,2

2 710

6 200

11,1

Jönköpings

22

3 340

3,7

1 160

3 900

22,1

Kronobergs

10

..

..

370

..

..

Kalmar

21

1 920

13,3

1 150

2 200

24,7

Gotlands

12

..

..

410

..

..

Blekinge

5

..

..

120

..

..

Skåne

19

..

..

1 270

..

..

Hallands

9

..

..

560

..

..

Västra Götalands

95

3 670

3,2

8 140

29 900

7,8

Värmlands

14

..

..

800

..

..

Örebro

17

..

..

990

..

..

Västmanlands

9

..

..

790

..

..

Dalarnas

3

..

..

120

..

..

Gävleborgs

10

..

..

410

..

..

Västernorrlands

3

..

..

50

..

..

Jämtlands

1

..

..

50

..

..

Västerbottens

6

..

..

280

..

..

Norrbottens

2

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

720

..

..

Götalands mellanbygder

26

3 190

7,1

1 390

4 400

24,4

Götalands norra slättbygder

94

3 510

3,8

6 630

23 300

7,4

Svealands slättbygder

92

2 750

5,9

5 390

14 800

8,1

Götalands skogsbygder

91

2 750

5,2

6 100

16 800

13,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

2 340

13,2

1 870

4 400

16,7

Nedre Norrland

11

..

..

370

..

..

Övre Norrland

8

..

..

380

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

357

2 980

2,6

23 050

68 700

5,0

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

3 180

.

20 110

64 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) län och produktionsområden saknas 21 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.