Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 560

3,4

960

2 500

3,4

Uppsala

63

2 560

3,8

2 140

5 500

3,8

Södermanlands

28

3 070

6,3

770

2 300

10,2

Östergötlands

65

3 640

2,5

2 580

9 400

2,5

Jönköpings

1

..

..

30

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

30

3 190

4,2

800

2 500

5,8

Gotlands

36

3 210

4,8

1 150

3 700

7,5

Blekinge

3

..

..

40

..

..

Skåne

14

..

..

870

..

..

Hallands

12

..

..

360

..

..

Västra Götalands

74

1 790

6,2

2 850

5 100

6,3

Värmlands

22

1 810

10,9

490

900

10,9

Örebro

35

3 450

3,7

1 030

3 600

3,7

Västmanlands

36

2 560

5,0

1 350

3 500

5,0

Dalarnas

17

..

..

320

..

..

Gävleborgs

7

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

2 310

11,0

780

1 800

11,0

Götalands mellanbygder

70

3 180

3,2

2 270

7 200

4,5

Götalands norra slättbygder

124

2 700

3,8

4 900

13 200

3,8

Svealands slättbygder

201

2 680

2,1

6 500

17 400

2,3

Götalands skogsbygder

15

..

..

530

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

34

2 190

11,2

800

1 800

11,2

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

467

2 680

1,8

15 840

42 500

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009 

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

2 720

.

16 450

44 200

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.