Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

170

..

..

Uppsala

9

..

..

610

..

..

Södermanlands

23

3 030

4,4

910

2 800

4,4

Östergötlands

60

3 490

3,3

4 000

13 900

3,3

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

..

..

Kalmar

7

..

..

170

..

..

Gotlands

3

..

..

130

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

21

3 690

5,1

1 100

4 100

5,1

Hallands

11

..

..

530

..

..

Västra Götalands

97

3 430

3,1

6 770

23 200

3,1

Värmlands

9

..

..

440

..

..

Örebro

9

..

..

380

..

..

Västmanlands

10

..

..

550

..

..

Dalarnas

1

..

..

0

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

..

..

Västernorrlands

2

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 800

3,4

1 140

4 300

3,4

Götalands mellanbygder

9

..

..

380

..

..

Götalands norra slättbygder

132

3 460

2,4

9 500

32 900

2,4

Svealands slättbygder

62

3 000

2,3

2 940

8 800

2,3

Götalands skogsbygder

29

3 060

4,5

1 510

4 600

4,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

390

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

272

3 340

1,8

15 860

52 900

1,8

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

2 420

.

7 760

19 000

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.