Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

1 170

..

..

Uppsala

25

2 350

5,3

1 250

2 900

5,3

Södermanlands

43

2 690

3,2

2 030

5 500

3,2

Östergötlands

87

3 010

2,5

4 690

14 100

2,5

Jönköpings

6

..

..

160

..

..

Kronobergs

6

..

..

120

..

..

Kalmar

82

3 220

2,3

3 380

10 900

2,3

Gotlands

80

2 600

4,0

3 950

10 200

4,0

Blekinge

23

3 390

3,3

690

2 300

3,3

Skåne

391

3 310

1,1

36 930

122 200

1,1

Hallands

20

2 300

9,7

970

2 200

9,7

Västra Götalands

103

2 530

3,2

4 840

12 200

3,2

Värmlands

8

..

..

260

..

..

Örebro

22

2 480

3,8

1 030

2 600

3,8

Västmanlands

22

1 700

7,5

730

1 200

7,5

Dalarnas

3

..

..

50

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

301

3 300

1,2

28 280

93 200

1,2

Götalands mellanbygder

256

3 150

1,7

15 900

50 000

1,7

Götalands norra slättbygder

176

2 750

2,2

8 790

24 200

2,2

Svealands slättbygder

135

2 380

1,9

6 400

15 200

1,9

Götalands skogsbygder

60

2 930

2,9

2 520

7 400

2,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

15

..

..

380

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

943

3 070

0,8

62 290

191 200

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

3 240

.

59 890

194 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.