Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

59

1 920

2,8

2 500

4 800

2,8

Uppsala

135

2 100

1,4

7 550

15 900

1,4

Södermanlands

74

2 220

2,7

3 800

8 400

2,7

Östergötlands

80

2 010

2,2

3 880

7 800

2,2

Jönköpings

5

..

..

60

..

..

Kronobergs

5

..

..

20

..

..

Kalmar

10

..

..

300

..

..

Gotlands

43

2 180

2,6

1 240

2 700

2,6

Blekinge

9

..

..

100

..

..

Skåne

40

1 960

5,5

1 190

2 300

5,5

Hallands

38

1 980

3,2

1 180

2 300

3,2

Västra Götalands

130

1 870

2,7

6 090

11 400

2,7

Värmlands

29

2 020

1,7

860

1 700

1,7

Örebro

66

2 200

2,2

2 870

6 300

2,2

Västmanlands

77

2 160

1,4

3 490

7 500

1,4

Dalarnas

9

..

..

170

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

59

1 950

3,0

1 530

3 000

3,0

Götalands mellanbygder

58

2 220

4,2

1 790

4 000

4,2

Götalands norra slättbygder

171

1 940

2,0

8 390

16 200

2,0

Svealands slättbygder

428

2 110

0,9

20 510

43 400

0,9

Götalands skogsbygder

63

1 910

6,1

1 910

3 700

6,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

32

2 020

3,0

1 170

2 400

3,0

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

811

2 050

0,8

35 310

72 300

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

24 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

1 800

.

31 440

56 000

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.