Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

560

..

..

Uppsala

19

..

..

700

..

..

Södermanlands

29

1 520

2,4

1 250

1 900

2,4

Östergötlands

120

1 830

1,6

6 610

12 100

1,6

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

150

..

..

Gotlands

-

..

..

20

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

6

..

..

340

..

..

Hallands

7

..

..

160

..

..

Västra Götalands

65

1 270

2,4

3 650

4 600

2,4

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

14

..

..

470

..

..

Västmanlands

10

..

..

690

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

420

..

..

Götalands mellanbygder

6

..

..

220

..

..

Götalands norra slättbygder

176

1 660

1,7

9 790

16 200

1,7

Svealands slättbygder

79

1 370

1,7

3 630

5 000

3,6

Götalands skogsbygder

8

..

..

210

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

390

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

286

1 590

1,4

14 660

23 200

1,6

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

1 520

.

9 080

13 300

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.