Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

50

0,4

 

10

0,5

 

..

..

Uppsala

150

0,5

 

90

0,9

 

10

0,6

Södermanlands

110

0,5

 

30

0,8

 

..

..

Östergötlands

150

0,3

 

10

0,3

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

0

0,7

 

..

..

Kalmar

190

1,7

 

20

1,1

 

..

..

Gotlands

180

1,8

 

90

2,6

 

10

1,3

Blekinge

10

0,4

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

160

0,2

 

120

1,7

 

10

0,1

Hallands

70

0,8

 

900

24,2

 

..

..

Västra Götalands

520

0,8

 

440

4,9

 

20

0,5

Värmlands

60

1,7

 

10

0,6

 

..

..

Örebro

10

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

10

0,1

 

10

0,2

 

..

..

Dalarnas

0

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

190

0,2

 

200

2,7

 

10

0,2

Götalands mellanbygder

250

0,6

 

170

2,5

 

50

0,7

Götalands norra slättbygder

540

0,5

 

80

0,8

 

20

0,3

Svealands slättbygder

360

0,4

 

150

0,5

 

30

0,8

Götalands skogsbygder

260

1,9

 

1 260

21,9

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

150

2,0

 

10

0,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 760

0,5

 

1 960

3,1

 

140

0,6

2010

900

0,3

 

390

0,6

 

510

2,1

2009

390

0,1

 

160

0,3

 

20

0,0

2008

800

0,3

 

590

1,2

 

120

0,4

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

190

2,3

 

30

0,7

Uppsala

..

..

 

50

0,2

 

160

1,8

Södermanlands

..

..

 

30

0,3

 

90

0,9

Östergötlands

0

0,0

 

140

0,9

 

200

2,6

Jönköpings

..

..

 

160

3,1

 

280

5,3

Kronobergs

..

..

 

300

13,8

 

230

7,2

Kalmar

110

4,1

 

60

0,6

 

260

8,1

Gotlands

0

0,1

 

230

1,8

 

20

1,3

Blekinge

..

..

 

100

3,1

 

..

..

Skåne

10

0,1

 

360

0,5

 

230

2,8

Hallands

..

..

 

970

4,8

 

900

11,4

Västra Götalands

0

0,0

 

1 360

3,5

 

3 190

4,7

Värmlands

..

..

 

700

7,5

 

1 440

12,0

Örebro

..

..

 

50

0,4

 

100

0,7

Västmanlands

..

..

 

10

0,1

 

120

0,9

Dalarnas

..

..

 

120

1,6

 

30

0,9

Gävleborgs

-

-

 

270

2,8

 

310

8,4

Västernorrlands

-

-

 

310

9,3

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

60

3,1

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

610

7,9

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

1 710

44,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,3

 

1 010

1,6

 

580

5,9

Götalands mellanbygder

90

1,2

 

360

0,8

 

110

2,2

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

600

1,5

 

1 270

2,3

Svealands slättbygder

..

..

 

610

0,7

 

1 180

2,1

Götalands skogsbygder

..

..

 

1 500

4,9

 

3 000

9,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

760

4,8

 

1 220

8,3

Nedre Norrland

..

..

 

660

4,5

 

330

10,0

Övre Norrland

-

-

 

2 430

21,0

 

600

45,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

110

0,7

 

7 690

2,5

 

8 350

4,7

2010

210

1,2

 

4 070

1,4

 

3 190

2,0

2009

10

0,1

 

3 310

1,0

 

2 330

1,3

2008

0

0,0

 

4 160

1,1

 

4 820

2,2

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

310

1,1

Uppsala

..

..

 

..

..

 

470

0,6

Södermanlands

140

7,0

 

10

0,9

 

430

0,8

Östergötlands

0

0,1

 

60

2,7

 

570

0,6

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

570

4,0

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

590

8,0

Kalmar

100

3,6

 

70

4,5

 

850

2,6

Gotlands

0

0,3

 

..

..

 

530

1,6

Blekinge

..

..

 

..

..

 

130

1,4

Skåne

140

3,6

 

..

..

 

1 080

0,5

Hallands

90

2,7

 

..

..

 

2 970

6,6

Västra Götalands

160

3,7

 

550

6,9

 

6 240

3,2

Värmlands

..

..

 

..

..

 

2 370

8,4

Örebro

..

..

 

..

..

 

170

0,4

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

160

0,3

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

190

1,2

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

620

4,1

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

450

11,1

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

100

4,5

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

1 010

11,5

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

2 030

46,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

140

3,3

 

..

..

 

2 180

1,2

Götalands mellanbygder

50

0,8

 

40

2,1

 

1 120

1,0

Götalands norra slättbygder

140

2,5

 

170

3,0

 

2 820

1,2

Svealands slättbygder

120

3,0

 

80

1,7

 

2 540

0,9

Götalands skogsbygder

250

6,1

 

540

8,9

 

6 820

7,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

150

6,7

 

2 370

5,1

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

1 180

6,0

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

3 160

23,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

750

3,0

 

1 250

5,6

 

22 010

2,2

2010

760

2,1

 

690

2,9

 

10 720

1,1

2009

250

0,5

 

190

1,0

 

6 830

0,7

2008

350

0,7

 

790

4,2

 

11 640

1,1

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

5 680

0,6

2006

600

1,1

 

680

3,4

 

14 230

1,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).