Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,7

 

..

..

Uppsala

100

4,6

 

..

..

Södermanlands

50

6,2

 

10

0,6

Östergötlands

0

0,0

 

50

1,2

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,1

 

..

..

Gotlands

10

1,3

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

..

..

 

0

0,4

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

630

22,2

 

90

1,3

Värmlands

90

17,6

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

70

5,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

21,4

 

10

0,5

Götalands mellanbygder

20

0,7

 

..

..

Götalands norra slättbygder

480

9,8

 

110

1,2

Svealands slättbygder

320

4,9

 

10

0,2

Götalands skogsbygder

..

..

 

20

1,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

140

17,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2011

1 310

8,3

 

270

1,7

2010

730

3,2

 

200

1,5

2009

420

2,5

 

150

1,9

2008

570

5,3

 

330

5,3

2007

380

2,8

 

50

0,9

2006

780

4,0

 

100

1,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).