Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

18. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

20

0,8

 

..

..

Uppsala

60

4,5

 

60

0,8

 

..

..

Södermanlands

30

1,7

 

10

0,2

 

..

..

Östergötlands

50

1,1

 

30

0,7

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

40

1,2

 

..

..

 

..

..

Gotlands

80

2,1

 

10

0,4

 

-

-

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Skåne

340

0,9

 

70

5,5

 

..

..

Hallands

90

9,0

 

30

2,8

 

-

-

Västra Götalands

160

3,2

 

80

1,3

 

..

..

Värmlands

..

..

 

0

0,3

 

..

..

Örebro

40

3,8

 

10

0,4

 

..

..

Västmanlands

20

2,9

 

0

0,1

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

280

1,0

 

30

2,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

230

1,4

 

70

4,1

 

..

..

Götalands norra slättbygder

210

2,4

 

70

0,8

 

..

..

Svealands slättbygder

210

3,3

 

110

0,5

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

0,7

 

70

3,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

10

1,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

970

1,6

 

380

1,1

 

..

..

2010

550

0,8

 

870

2,5

 

10

1,8

2009

420

0,6

 

870

3,0

 

..

..

2008

610

1,0

 

710

2,9

 

30

3,0

2007

340

0,7

 

390

1,2

 

10

0,8

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).