Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

94

3 870

2,7

13 650

52 900

2,7

Uppsala

213

3 900

1,6

31 200

121 700

1,6

Södermanlands

158

4 720

2,4

25 300

119 300

2,4

Östergötlands

266

5 570

1,2

52 850

294 400

1,2

Jönköpings

19

..

..

1 450

..

..

Kronobergs

19

..

..

620

..

..

Kalmar

130

4 840

2,7

11 180

54 100

2,8

Gotlands

116

3 990

2,8

9 800

39 100

2,9

Blekinge

45

5 860

4,9

2 900

17 000

4,9

Skåne

492

7 470

0,6

98 890

738 600

0,6

Hallands

75

5 710

2,6

8 770

50 100

2,7

Västra Götalands

337

5 210

1,4

64 470

336 100

1,4

Värmlands

45

3 930

5,0

3 290

12 900

5,0

Örebro

107

4 490

2,4

11 980

53 800

2,4

Västmanlands

122

4 500

2,4

16 430

73 900

2,4

Dalarnas

34

4 990

3,0

1 880

9 400

3,0

Gävleborgs

19

..

..

700

..

..

Västernorrlands

2

..

..

90

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

437

7 500

0,7

85 120

638 600

0,7

Götalands mellanbygder

350

5 700

1,5

40 440

230 300

1,5

Götalands norra slättbygder

536

5 460

0,9

107 970

589 500

0,9

Svealands slättbygder

719

4 260

1,1

100 050

425 900

1,1

Götalands skogsbygder

154

4 800

4,1

13 660

65 600

4,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

87

4 480

3,3

7 780

34 800

3,3

Nedre Norrland

11

..

..

470

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

2 294

5 630

0,6

355 480

2 000 600

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

6 110

.

321 790

1 964 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.