Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

19. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

80

2,1

 

..

..

Uppsala

..

..

 

110

1,2

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

40

0,7

 

0

0,2

Östergötlands

..

..

 

80

0,9

 

50

0,8

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

-

-

 

50

1,4

 

..

..

Gotlands

..

..

 

90

1,7

 

..

..

Blekinge

-

-

 

0

0,0

 

-

-

Skåne

..

..

 

410

1,1

 

..

..

Hallands

..

..

 

120

5,6

 

..

..

Västra Götalands

..

..

 

260

2,3

 

40

1,1

Värmlands

..

..

 

40

3,2

 

-

-

Örebro

..

..

 

50

1,3

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

30

0,6

 

..

..

Dalarnas

0

0,3

 

0

0,2

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

310

1,1

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

300

1,7

 

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

 

280

1,6

 

90

0,9

Svealands slättbygder

..

..

 

340

1,2

 

10

0,2

Götalands skogsbygder

..

..

 

100

2,2

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,2

 

40

1,6

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

.

.

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

.

.

 

 

 

2011

20

1,3

 

1 370

1,4

 

100

0,7

2010

50

2,2

 

1 480

1,3

 

410

2,1

2009

60

2,8

 

1 390

1,4

 

110

1,1

2008

150

6,1

 

1 500

1,7

 

150

4,2

2007

90

2,8

 

830

0,9

 

300

7,0

2006

250

4,0

 

820

0,9

 

390

4,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)   Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.