Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1102 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1102)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

0,3

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

100

1,1

 

0

0,0

Södermanlands

10

0,1

 

130

3,5

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

220

5,3

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

20

3,3

 

0

0,3

 

..

..

Kalmar

70

0,6

 

130

8,4

 

140

24,3

Gotlands

30

0,3

 

90

2,5

 

10

0,8

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

40

0,5

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

90

0,1

 

160

1,8

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

40

0,5

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

30

0,5

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

50

3,7

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

70

7,7

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

100

0,3

 

130

1,8

 

160

2,3

Götalands norra slättbygder

100

0,1

 

160

1,6

 

0

0,0

Svealands slättbygder

50

0,0

 

330

1,1

 

0

0,1

Götalands skogsbygder

20

0,1

 

320

5,3

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

90

2,4

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

80

11,7

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

300

0,1

 

1 380

2,1

 

180

0,7

2010

1 050

0,3

 

1 810

2,7

 

90

0,4

2009

510

0,2

 

590

1,2

 

20

0,0

2008

170

0,1

 

850

1,7

 

70

0,3

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1102 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1102)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

0

0,1

 

0

0,1

Uppsala

..

..

 

60

0,2

 

10

0,1

Södermanlands

..

..

 

100

0,9

 

140

1,5

Östergötlands

0

0,0

 

230

1,5

 

560

6,6

Jönköpings

..

..

 

360

6,5

 

660

10,9

Kronobergs

..

..

 

70

3,0

 

520

14,2

Kalmar

260

8,6

 

400

4,1

 

270

7,8

Gotlands

0

0,0

 

280

2,1

 

80

5,3

Blekinge

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

520

0,7

 

230

2,6

Hallands

..

..

 

500

2,4

 

120

1,5

Västra Götalands

0

0,0

 

450

1,1

 

1020

1,5

Värmlands

..

..

 

120

1,2

 

420

3,4

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

680

4,6

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

60

0,4

Dalarnas

..

..

 

270

3,4

 

150

3,6

Gävleborgs

..

..

 

50

0,5

 

0

0,0

Västernorrlands

..

..

 

260

7,3

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

100

4,8

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

540

6,6

 

260

23,8

Norrbottens

..

..

 

240

5,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

220

0,3

 

80

0,8

Götalands mellanbygder

200

2,6

 

680

1,6

 

330

6,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

380

0,9

 

1 140

2,0

Svealands slättbygder

..

..

 

290

0,3

 

510

0,9

Götalands skogsbygder

..

..

 

1 550

4,8

 

2 010

6,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

180

1,1

 

850

5,5

Nedre Norrland

..

..

 

530

3,5

 

350

9,6

Övre Norrland

..

..

 

780

6,3

 

280

17,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

200

1,3

 

4 540

1,5

 

5 620

3,1

2010

400

2,2

 

8 090

2,7

 

6 130

3,7

2009

120

0,7

 

8 280

2,4

 

9 930

5,1

2008

40

0,4

 

6 360

1,6

 

5 060

2,2

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1102 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1102)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

360

1,2

Uppsala

..

..

 

780

26,7

 

950

1,1

Södermanlands

0

0,0

 

250

13,6

 

650

1,2

Östergötlands

0

0,0

 

750

28,0

 

1 750

1,9

Jönköpings

..

..

 

1 000

44,3

 

2 040

12,5

Kronobergs

..

..

 

470

71,5

 

1 110

13,0

Kalmar

0

0,0

 

770

33,0

 

2 040

5,9

Gotlands

20

1,0

 

..

..

 

670

2,0

Blekinge

..

..

 

..

..

 

200

2,2

Skåne

0

0,0

 

2 020

63,5

 

2 770

1,3

Hallands

10

0,2

 

1 270

68,1

 

1 930

4,1

Västra Götalands

150

3,2

 

4 510

36,5

 

6 380

3,1

Värmlands

..

..

 

1 320

63,0

 

1 860

6,2

Örebro

..

..

 

..

..

 

1 280

2,6

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

150

0,3

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

1 140

6,8

Gävleborgs

..

..

 

1 370

82,4

 

1 490

9,0

Västernorrlands

..

..

 

1 360

84,6

 

1 860

31,2

Jämtlands

..

..

 

1 560

98,0

 

1 740

43,7

Västerbottens

..

..

 

1 900

89,9

 

2 800

24,1

Norrbottens

..

..

 

680

98,6

 

1 090

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,2

 

970

57,4

 

1 310

0,7

Götalands mellanbygder

20

0,3

 

1 780

49,9

 

3 400

2,8

Götalands norra slättbygder

150

2,6

 

3 210

35,5

 

5 140

2,1

Svealands slättbygder

0

0,0

 

2 340

31,7

 

3 540

1,2

Götalands skogsbygder

10

0,3

 

4 600

41,8

 

8 510

8,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

1 860

44,3

 

2 980

6,1

Nedre Norrland

..

..

 

4 130

88,7

 

5 110

20,7

Övre Norrland

..

..

 

2 860

92,0

 

4 200

24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

200

0,8

 

21 560

48,4

 

33 980

3,3

2010

320

0,9

 

25 240

50,9

 

43 130

4,3

2009

380

0,7

 

26 330

59,4

 

45 950

4,3

2008

390

0,8

 

21 490

54,5

 

34 430

3,1

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

36 660

3,6

2006

600

1,1

 

24 070

55,0

 

43 310

4,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.