Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

22. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2011. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1102 1)

22. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2011. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1102)

 

Område

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

120

14,2

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

10

0,2

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

10

0,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

140

3,6

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2011

90

0,1

 

130

0,9

2010

30

0,0

 

180

1,0

2009

70

0,1

 

50

0,5

2008

40

0,0

 

0

0,0

2007

120

0,1

 

10

0,3

2006

230

0,3

 

70

0,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.