Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

3 430

3,6

1 570

5 400

3,6

Uppsala

126

3 210

2,7

9 580

30 800

2,7

Södermanlands

82

3 990

2,8

3 670

14 600

4,5

Östergötlands

74

4 080

4,1

3 910

16 000

5,4

Jönköpings

13

..

..

460

..

..

Kronobergs

30

4 250

4,0

700

3 000

4,0

Kalmar

31

4 510

3,8

1 470

6 600

5,0

Gotlands

64

4 460

4,0

3 340

14 900

4,5

Blekinge

20

5 690

3,7

1 170

6 600

3,7

Skåne

119

5 360

1,6

6 740

36 100

1,6

Hallands

56

3 410

16,8

3 710

12 600

16,8

Västra Götalands

133

3 570

3,1

8 950

31 900

3,2

Värmlands

35

4 000

2,8

2 020

8 100

2,8

Örebro

92

4 850

1,9

7 330

35 500

1,9

Västmanlands

88

3 520

2,5

6 500

22 900

2,5

Dalarnas

28

3 290

3,7

1 300

4 300

4,2

Gävleborgs

26

3 690

3,8

840

3 100

4,3

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

4

..

..

20

..

..

Västerbottens

5

..

..

150

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

137

5 090

2,7

7 340

37 400

2,7

Götalands mellanbygder

124

4 630

2,7

7 000

32 400

2,9

Götalands norra slättbygder

165

3 930

2,3

9 850

38 700

2,4

Svealands slättbygder

426

3 850

1,3

28 990

111 600

1,4

Götalands skogsbygder

108

3 000

12,0

5 760

17 300

12,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

75

3 410

3,5

3 720

12 700

3,6

Nedre Norrland

21

3 830

3,9

620

2 400

6,5

Övre Norrland

6

..

..

150

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

1 062

3 980

1,4

63 460

252 500

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

4 230

.

48 690

205 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.