Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

310

..

..

Uppsala

27

3 280

8,9

1 360

4 500

8,9

Södermanlands

18

..

..

910

..

..

Östergötlands

50

5 800

2,4

2 850

16 500

2,4

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

4

..

..

60

..

..

Kalmar

19

..

..

430

..

..

Gotlands

20

3 300

8,8

1 000

3 300

8,9

Blekinge

5

..

..

120

..

..

Skåne

162

6 400

1,6

11 650

74 500

1,6

Hallands

7

..

..

270

..

..

Västra Götalands

62

4 150

3,9

4 030

16 700

3,9

Värmlands

10

..

..

430

..

..

Örebro

11

..

..

550

..

..

Västmanlands

8

..

..

340

..

..

Dalarnas

7

..

..

390

..

..

Gävleborgs

2

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

6 450

1,7

5 990

38 600

1,7

Götalands mellanbygder

106

5 780

3,0

6 940

40 100

3,6

Götalands norra slättbygder

104

4 850

3,0

6 350

30 800

3,0

Svealands slättbygder

84

3 520

4,0

3 780

13 300

4,0

Götalands skogsbygder

17

..

..

970

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

730

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

426

5 310

1,6

24 780

131 600

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

5 510

.

27 210

151 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.