Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

..

..

Uppsala

-

..

..

50

..

..

Södermanlands

6

..

..

330

..

..

Östergötlands

23

4 990

2,9

980

4 900

2,9

Jönköpings

-

..

..

40

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

48

3 560

4,9

2 790

9 900

5,4

Gotlands

54

2 920

5,1

2 540

7 400

5,1

Blekinge

8

..

..

320

..

..

Skåne

90

5 590

2,0

5 260

29 400

2,0

Hallands

11

..

..

400

..

..

Västra Götalands

31

4 670

3,8

1 630

7 600

3,8

Värmlands

-

..

..

50

..

..

Örebro

5

..

..

160

..

..

Västmanlands

-

..

..

70

..

..

Dalarnas

1

..

..

.

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

72

5 780

2,1

3 390

19 600

2,1

Götalands mellanbygder

131

3 840

2,9

7 510

28 800

3,0

Götalands norra slättbygder

53

4 860

2,5

2 480

12 000

2,5

Svealands slättbygder

12

..

..

700

..

..

Götalands skogsbygder

11

..

..

630

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

90

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

.

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

280

4 580

1,7

14 810

67 800

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

5 180

.

11 990

62 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.