Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

80

3 460

3,6

8 450

29 200

3,6

Uppsala

202

3 630

1,9

30 510

110 800

1,9

Södermanlands

125

4 120

2,2

11 410

47 000

2,3

Östergötlands

171

4 930

2,1

14 730

72 600

2,3

Jönköpings

48

3 420

4,9

5 170

17 700

6,0

Kronobergs

44

3 290

10,7

2 200

7 200

10,8

Kalmar

135

3 590

3,4

9 290

33 400

3,6

Gotlands

130

3 640

3,1

13 140

47 800

3,2

Blekinge

55

4 500

5,4

3 360

15 100

5,4

Skåne

517

5 720

0,8

73 940

423 000

0,9

Hallands

138

4 460

3,9

20 410

91 100

4,0

Västra Götalands

269

4 440

2,1

38 660

171 800

2,2

Värmlands

82

3 220

4,4

9 260

29 800

4,5

Örebro

118

4 570

2,9

13 240

60 500

2,9

Västmanlands

129

4 180

2,1

15 910

66 500

2,1

Dalarnas

66

3 540

3,8

7 760

27 400

4,4

Gävleborgs

72

2 560

4,9

9 470

24 300

4,9

Västernorrlands

38

1 860

5,3

3 300

6 100

5,7

Jämtlands

42

2 800

3,3

2 060

5 800

3,6

Västerbottens

57

2 730

3,3

7 640

20 900

4,0

Norrbottens

51

1 080

10,2

3 860

4 200

10,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

468

5 620

1,2

65 320

367 000

1,2

Götalands mellanbygder

396

4 520

1,7

41 860

189 100

1,7

Götalands norra slättbygder

354

4 860

1,5

40 610

197 300

1,6

Svealands slättbygder

685

3 930

1,1

83 250

327 400

1,1

Götalands skogsbygder

270

3 810

2,9

30 510

116 300

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

148

3 180

3,4

16 000

50 800

3,5

Nedre Norrland

140

2 540

4,1

14 570

37 000

4,2

Övre Norrland

108

2 140

3,8

11 580

24 700

4,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

2 569

4 350

0,7

303 770

1 321 700

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

4 150

.

327 860

1 364 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.