Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

59

3 060

6,6

4 240

13 000

6,6

Uppsala

105

3 210

6,3

8 780

28 200

6,3

Södermanlands

114

4 200

4,2

9 610

40 300

4,3

Östergötlands

117

3 910

5,0

7 950

31 100

6,3

Jönköpings

56

3 750

5,4

5 370

20 100

9,2

Kronobergs

46

3 880

4,9

3 160

12 300

7,7

Kalmar

58

3 070

6,6

3 180

9 800

8,1

Gotlands

36

3 530

6,6

1 350

4 700

8,6

Blekinge

16

..

..

610

..

..

Skåne

138

5 020

2,4

8 400

42 200

2,6

Hallands

94

3 920

4,5

7 910

31 000

4,6

Västra Götalands

417

4 140

2,1

67 560

279 400

2,1

Värmlands

108

3 020

6,2

12 010

36 300

6,6

Örebro

128

4 790

2,2

13 970

66 900

3,7

Västmanlands

134

4 130

2,5

13 410

55 300

2,5

Dalarnas

62

3 420

6,0

3 930

13 400

6,6

Gävleborgs

56

2 760

7,2

3 670

10 100

7,2

Västernorrlands

12

..

..

450

..

..

Jämtlands

6

..

..

110

..

..

Västerbottens

16

..

..

830

..

..

Norrbottens

14

..

..

480

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

4 630

2,7

9 820

45 500

2,8

Götalands mellanbygder

105

3 940

4,1

5 140

20 300

5,1

Götalands norra slättbygder

421

4 370

1,9

56 240

245 500

2,0

Svealands slättbygder

589

3 970

1,9

55 460

220 400

2,0

Götalands skogsbygder

261

3 590

3,7

30 830

110 800

4,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

159

3 080

3,9

14 730

45 300

4,8

Nedre Norrland

57

2 300

7,9

3 320

7 600

9,2

Övre Norrland

30

1 230

18,3

1 310

1 600

21,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

1 792

3 950

1,1

176 770

698 100

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

3 750

.

193 420

727 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.