Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

590

..

..

Uppsala

15

..

..

700

..

..

Södermanlands

39

3 820

7,0

2 050

7 800

7,0

Östergötlands

56

4 570

3,4

3 090

14 100

3,4

Jönköpings

10

..

..

570

..

..

Kronobergs

12

..

..

410

..

..

Kalmar

62

4 170

4,1

2 850

11 900

4,1

Gotlands

35

3 750

3,7

1 660

6 200

3,8

Blekinge

19

..

..

590

..

..

Skåne

57

5 190

5,1

3 820

19 800

5,1

Hallands

55

4 790

4,7

3 220

15 400

4,7

Västra Götalands

77

4 420

5,5

4 470

19 800

6,1

Värmlands

5

..

..

200

..

..

Örebro

12

..

..

530

..

..

Västmanlands

6

..

..

140

..

..

Dalarnas

3

..

..

190

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

3

..

..

40

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

72

5 150

4,4

4 250

21 900

4,4

Götalands mellanbygder

114

4 650

2,6

5 930

27 600

2,7

Götalands norra slättbygder

106

4 620

3,8

5 700

26 300

4,3

Svealands slättbygder

82

3 970

3,8

4 030

16 000

3,8

Götalands skogsbygder

84

3 640

7,2

4 190

15 200

7,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

13

..

..

1 000

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

474

4 440

1,9

25 140

111 700

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009 

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

4 920

.

49 270

243 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.