Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

JO 19 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2011. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2011. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

410

..

..

Uppsala

19

..

..

1 500

..

..

Södermanlands

21

3 180

8,0

1 500

4 800

6,7

Östergötlands

30

3 250

9,6

2 290

7 400

12,9

Jönköpings

16

..

..

1 140

..

..

Kronobergs

8

..

..

200

..

..

Kalmar

21

2 770

6,6

1 210

3 300

11,5

Gotlands

9

..

..

670

..

..

Blekinge

3

..

..

80

..

..

Skåne

17

..

..

1 060

..

..

Hallands

10

..

..

610

..

..

Västra Götalands

99

3 190

4,1

8 070

25 800

8,2

Värmlands

18

..

..

820

..

..

Örebro

9

..

..

500

..

..

Västmanlands

9

..

..

680

..

..

Dalarnas

5

..

..

180

..

..

Gävleborgs

10

..

..

290

..

..

Västernorrlands

6

..

..

240

..

..

Jämtlands

2

..

..

30

..

..

Västerbottens

11

..

..

200

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

640

..

..

Götalands mellanbygder

23

3 010

9,2

1 730

5 200

15,7

Götalands norra slättbygder

94

3 490

3,6

6 120

21 400

8,4

Svealands slättbygder

72

2 930

4,3

4 720

13 900

7,0

Götalands skogsbygder

73

2 800

5,6

5 810

16 300

9,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

2 850

7,5

2 060

5 900

12,4

Nedre Norrland

16

..

..

520

..

..

Övre Norrland

13

..

..

240

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2011

332

3 040

2,4

22 030

67 000

4,5

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009 

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

3 090

.

20 020

61 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2006–2010 redovisas slutlig bärgad skörd.