Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

86

6 080

1,9

13 490

82 000

1,9

Uppsala

188

6 220

1,4

28 970

180 200

1,4

Södermanlands

163

6 060

1,4

22 140

134 100

1,4

Östergötlands

255

6 750

1,0

50 220

338 800

1,0

Jönköpings

17

..

..

1 210

..

..

Kronobergs

13

..

..

350

..

..

Kalmar

110

7 430

2,2

10 800

80 200

2,2

Gotlands

111

6 540

1,7

8 980

58 700

1,7

Blekinge

45

7 480

3,0

3 080

23 100

3,0

Skåne

463

7 860

0,9

92 920

730 100

1,0

Hallands

56

6 080

2,9

4 480

27 200

2,9

Västra Götalands

223

6 010

1,4

27 540

165 400

1,5

Värmlands

14

..

..

940

..

..

Örebro

81

6 120

2,3

9 210

56 300

2,3

Västmanlands

104

5 670

3,0

9 400

53 300

3,0

Dalarnas

30

4 450

4,7

1 920

8 500

4,7

Gävleborgs

17

..

..

590

..

..

Västernorrlands

-

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

393

7 900

1,0

76 570

605 000

1,1

Götalands mellanbygder

335

7 260

1,1

38 250

277 700

1,1

Götalands norra slättbygder

407

6 600

0,9

71 390

471 100

0,9

Svealands slättbygder

626

6 080

0,8

83 350

506 600

0,8

Götalands skogsbygder

134

6 070

2,8

10 320

62 700

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

73

5 220

2,4

6 100

31 800

2,4

Nedre Norrland

8

..

..

260

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

1 976

6 830

0,5

286 260

1 955 700

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

6 100

.

328 210

1 998 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.