Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

32

2 920

4,3

1 520

4 400

4,3

Uppsala

40

2 870

4,0

1 910

5 500

4,0

Södermanlands

52

2 810

2,3

2 780

7 800

2,3

Östergötlands

125

3 600

1,9

7 460

26 800

1,9

Jönköpings

7

..

..

160

..

..

Kronobergs

6

..

..

80

..

..

Kalmar

85

4 470

1,2

3 690

16 500

1,2

Gotlands

94

4 000

1,8

4 350

17 400

1,8

Blekinge

23

4 030

2,6

750

3 000

2,6

Skåne

354

4 030

0,9

30 750

123 800

0,9

Hallands

30

3 120

3,6

1 240

3 800

3,6

Västra Götalands

126

2 680

3,0

5 930

15 900

3,0

Värmlands

5

..

..

90

..

..

Örebro

21

3 060

5,1

970

3 000

5,1

Västmanlands

12

..

..

610

..

..

Dalarnas

4

..

..

90

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

282

4 000

0,9

22 900

91 600

1,0

Götalands mellanbygder

273

4 120

1,1

16 400

67 600

1,1

Götalands norra slättbygder

225

3 210

1,9

12 360

39 700

1,9

Svealands slättbygder

162

2 790

2,0

7 860

21 900

2,0

Götalands skogsbygder

60

3 480

3,3

2 390

8 300

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

16

..

..

510

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

1 018

3 700

0,7

62 420

231 100

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 220

.

61 680

199 100

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.