Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

51

2 000

2,8

3 010

6 000

2,8

Uppsala

142

2 160

1,4

8 750

18 900

1,4

Södermanlands

88

1 920

1,8

3 850

7 400

1,8

Östergötlands

75

1 950

2,1

4 260

8 300

2,1

Jönköpings

5

..

..

80

..

..

Kronobergs

5

..

..

60

..

..

Kalmar

14

..

..

330

..

..

Gotlands

42

2 220

3,5

1 440

3 200

3,5

Blekinge

3

..

..

90

..

..

Skåne

43

2 460

2,4

1 940

4 800

2,4

Hallands

40

2 320

2,9

1 580

3 700

2,9

Västra Götalands

169

1 740

2,4

9 310

16 200

2,4

Värmlands

33

1 770

2,5

1 420

2 500

2,5

Örebro

65

1 930

3,0

3 050

5 900

3,0

Västmanlands

89

1 740

2,5

5 080

8 800

2,5

Dalarnas

5

..

..

170

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

64

2 440

2,0

2 440

5 900

2,0

Götalands mellanbygder

63

2 220

2,6

2 240

5 000

2,6

Götalands norra slättbygder

209

1 820

2,0

12 040

21 900

2,0

Svealands slättbygder

457

1 980

1,0

24 510

48 600

1,0

Götalands skogsbygder

52

1 630

4,4

1 910

3 100

4,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

1 900

4,0

1 280

2 400

4,0

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

873

1 960

0,8

44 440

87 200

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 870

.

33 660

58 800

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.