Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1202 1)

19. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1202)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

10

36,7

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,1

30

93,5

 

0,4

30

70,6

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

20

74,8

 

10,3

470

33,0

Jönköpings

..

..

..

 

1,2

10

73,1

Kronobergs

..

..

..

 

4,5

50

63,7

Kalmar

0,0

0

0,0

 

4,2

80

71,9

Gotlands

0,0

0

0,0

 

5,4

200

22,7

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,4

370

92,9

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,9

60

66,0

Västra Götalands

0,3

70

46,8

 

0,5

100

32,5

Värmlands

..

..

..

 

0,5

20

82,6

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

..

..

..

 

8,0

130

49,2

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,5

380

92,8

 

0,2

20

89,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

3,0

260

28,8

Götalands norra slättbygder

0,1

50

53,7

 

0,5

100

32,4

Svealands slättbygder

0,1

40

71,6

 

0,2

50

55,0

Götalands skogsbygder

0,3

40

60,2

 

6,6

610

29,2

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

15,0

220

25,2

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,2

510

68,9

 

2,0

1 680

13

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..

2009

0,2

510

..

 

1,2

590

..

2008

0,1

170

..

 

1,7

850

..

2007

0,1

190

..

 

2,2

840

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1202 1)

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1202)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..

2009

0,0

20

..

 

0,7

120

..

2008

0,3

70

..

 

0,4

40

..

2007

0,2

60

..

 

0,0

0

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1202 1)

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1202)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

0,7

30

35,7

Uppsala

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

1,4

190

79,9

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

2,5

450

38,8

 

2,7

250

69,7

Jönköpings

7,9

460

41,8

 

6,0

380

41,2

Kronobergs

10,8

260

38,6

 

22,0

820

32,7

Kalmar

4,5

470

51,0

 

3,0

100

47,3

Gotlands

1,6

220

77,1

 

3,7

60

89,4

Blekinge

0,9

30

87,0

 

13,2

100

..

Skåne

0,3

230

50,1

 

3,1

330

56,4

Hallands

0,9

210

68,8

 

5,9

520

56,3

Västra Götalands

0,4

220

44,9

 

0,8

610

40,5

Värmlands

0,7

80

76,1

 

6,5

750

43,9

Örebro

0,0

0

89,4

 

0,6

90

32,7

Västmanlands

0,9

190

87,5

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,6

50

91,4

 

2,6

110

78,2

Gävleborgs

4,2

430

53,2

 

0,9

30

90,8

Västernorrlands

4,5

170

77,7

 

..

..

..

Jämtlands

11,3

270

19,9

 

..

..

..

Västerbottens

7,2

580

43,4

 

..

..

..

Norrbottens

7,3

310

26,2

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

260

59,7

 

0,6

70

64,7

Götalands mellanbygder

1,6

730

41,3

 

8,1

460

44,9

Götalands norra slättbygder

0,4

250

47,4

 

0,6

370

46,2

Svealands slättbygder

0,4

400

59,2

 

0,9

570

56,1

Götalands skogsbygder

3,7

1 310

23,5

 

7,4

2 500

23,1

Mell. Sveriges skogsbygder

0,3

60

76,0

 

1,6

250

49,1

Nedre Norrland

6,2

990

31,6

 

21,4

780

27,6

Övre Norrland

7,2

900

31,9

 

13,5

230

47,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

1,4

4 940

13,8

 

2,5

5 040

14,9

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..

2009

2,4

8 280

..

 

5,1

9 930

..

2008

1,6

6 360

..

 

2,2

5 060

..

2007

1,8

5 760

..

 

2,1

4 440

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1202 1)

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1202)

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal 1)

 

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

31,5

520

29,8

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

30,1

780

21,9

Jönköpings

..

..

..

 

51,6

840

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

1,6

60

88,4

 

63,9

1 150

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

66,6

1 860

..

Hallands

2,9

60

94,9

 

71,6

1 060

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

42,5

4 800

9,6

Värmlands

..

..

..

 

73,0

1 480

..

Örebro

..

..

..

 

70,2

940

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

86,2

1 400

..

Västernorrlands

..

..

..

 

88,8

1 280

..

Jämtlands

..

..

..

 

98,4

1 540

..

Västerbottens

..

..

..

 

88,3

1 460

..

Norrbottens

..

..

..

 

85,5

550

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,3

60

94,6

 

41,0

650

..

Götalands mellanbygder

0,8

60

88,7

 

60,2

1 830

12,7

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

38,3

3 400

12,0

Svealands slättbygder

1,4

60

65,4

 

38,4

2 840

12,6

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

55,2

4 950

7,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

62,8

2 540

9,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

90,6

3 920

..

Övre Norrland

..

..

..

 

88,8

2 330

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,7

180

48,0

 

55,0

22 260

3,6

2011

0,8

190

61,3

 

49,0

21 820

3,8

2010

0,9

320

..

 

50,9

25 240

..

2009

0,7

380

..

 

59,4

26 330

..

2008

0,8

390

..

 

54,5

21 490

..

2007

0,7

370

..

 

57,8

25 000

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1202 1)

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1202)

 

Område

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

 

1,5

450

26,5

Uppsala

 

1,2

1 040

37,7

Södermanlands

 

1,3

710

38,1

Östergötlands

 

2,1

1 960

21,2

Jönköpings

 

10,1

1 700

20,2

Kronobergs

 

18,8

1 600

22,0

Kalmar

 

5,4

1 870

20,3

Gotlands

 

2,5

870

27,0

Blekinge

 

2,0

200

53,5

Skåne

 

1,3

2 790

22,4

Hallands

 

4,0

1 900

24,2

Västra Götalands

 

2,9

5 810

12,2

Värmlands

 

7,8

2 330

19,2

Örebro

 

2,0

1 040

25,6

Västmanlands

 

0,6

340

55,9

Dalarnas

 

3,9

670

26,8

Gävleborgs

 

11,3

1 990

19,6

Västernorrlands

 

30,5

1 800

13,2

Jämtlands

 

45,8

1 940

6,9

Västerbottens

 

23,1

2 600

14,1

Norrbottens

 

20,0

1 150

12,0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

0,8

1 440

37,1

Götalands mellanbygder

 

2,7

3 350

16,8

Götalands norra slättbygder

 

1,8

4 180

13,8

Svealands slättbygder

 

1,4

3 960

15,7

Götalands skogsbygder

 

9,2

9 420

10,0

Mell. Sveriges skogsbygder

 

5,6

2 850

15,5

Nedre Norrland

 

23,2

5 920

9,7

Övre Norrland

 

23,2

4 060

9,9

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

 

3,4

34 630

4,7

2011

 

3,3

33 980

..

2010

 

4,3

43 130

..

2009

 

4,3

45 950

..

2008

 

3,1

34 430

..

2007

 

3,6

36 660

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
2) Exklusive majs.