Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

50

..

..

Uppsala

-

..

..

60

..

..

Södermanlands

2

..

..

50

..

..

Östergötlands

16

..

..

840

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

45

7 040

2,9

1 850

13 000

2,9

Gotlands

58

6 560

3,0

1 950

12 800

3,0

Blekinge

9

..

..

240

..

..

Skåne

55

6 880

2,4

3 490

24 000

2,4

Hallands

4

..

..

190

..

..

Västra Götalands

12

..

..

380

..

..

Värmlands

-

..

..

30

..

..

Örebro

2

..

..

100

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

39

6 850

3,4

2 230

15 300

3,4

Götalands mellanbygder

124

6 740

1,8

5 170

34 800

1,8

Götalands norra slättbygder

26

6 050

3,9

1 110

6 700

3,9

Svealands slättbygder

5

..

..

280

..

..

Götalands skogsbygder

10

..

..

430

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

204

6 610

1,5

9 240

61 000

1,5

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

5 150

.

13 700

70 000

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.