Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

67

3 100

8,0

4 650

14 400

8,0

Uppsala

122

3 650

4,6

9 620

35 100

4,6

Södermanlands

131

3 680

3,5

11 190

41 100

3,5

Östergötlands

125

3 970

4,1

8 940

35 400

4,6

Jönköpings

59

2 800

8,1

6 050

16 900

8,5

Kronobergs

46

3 790

5,3

2 910

11 000

11,9

Kalmar

48

3 460

6,7

3 280

11 300

6,8

Gotlands

40

4 360

3,9

1 490

6 500

4,9

Blekinge

17

..

..

680

..

..

Skåne

145

5 430

3,2

10 300

55 900

3,7

Hallands

96

4 120

6,1

8 420

34 700

7,2

Västra Götalands

426

3 950

2,5

76 440

302 000

2,5

Värmlands

98

3 210

7,8

10 800

34 700

8,4

Örebro

123

3 910

4,3

14 620

57 100

4,3

Västmanlands

136

3 750

4,7

16 110

60 400

4,7

Dalarnas

52

3 140

4,1

4 100

12 900

4,6

Gävleborgs

47

2 460

9,1

3 700

9 100

9,1

Västernorrlands

9

..

..

270

..

..

Jämtlands

4

..

..

110

..

..

Västerbottens

12

..

..

940

..

..

Norrbottens

18

..

..

510

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

172

5 410

3,1

12 780

69 100

3,1

Götalands mellanbygder

100

4 540

4,3

5 230

23 800

6,0

Götalands norra slättbygder

435

4 310

2,3

65 400

281 600

2,3

Svealands slättbygder

617

3 740

2,1

60 320

225 300

2,2

Götalands skogsbygder

268

2 940

3,8

31 090

91 500

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

147

2 740

6,1

15 510

42 500

6,1

Nedre Norrland

51

1 920

8,6

2 870

5 500

11,1

Övre Norrland

31

950

16,9

1 460

1 400

17,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

1 821

3 820

1,3

194 840

744 500

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 900

.

189 190

741 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.