Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

460

..

..

Uppsala

18

..

..

880

..

..

Södermanlands

40

5 520

2,4

2 070

11 400

2,4

Östergötlands

69

6 330

2,6

3 550

22 400

2,6

Jönköpings

14

..

..

310

..

..

Kronobergs

11

..

..

250

..

..

Kalmar

60

6 170

2,8

3 500

21 600

3,1

Gotlands

62

6 310

3,0

2 710

17 100

3,0

Blekinge

14

..

..

440

..

..

Skåne

44

6 640

2,7

3 740

24 800

2,7

Hallands

32

5 670

5,4

1 920

10 900

6,0

Västra Götalands

46

5 230

3,7

2 780

14 600

3,7

Värmlands

4

..

..

150

..

..

Örebro

17

..

..

600

..

..

Västmanlands

8

..

..

250

..

..

Dalarnas

4

..

..

140

..

..

Gävleborgs

-

..

..

40

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

41

6 290

3,2

2 720

17 100

3,7

Götalands mellanbygder

139

6 460

1,7

7 690

49 700

1,8

Götalands norra slättbygder

90

6 070

2,5

4 500

27 300

2,5

Svealands slättbygder

95

5 320

2,4

4 220

22 400

2,6

Götalands skogsbygder

70

5 380

3,1

3 480

18 800

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

4 830

4,5

1 160

5 600

4,5

Nedre Norrland

2

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

458

5 910

1,1

23 800

140 800

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009 

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 880

.

43 110

213 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.