Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

2. Vårvete. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

3. Höstråg. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

4. Höstkorn. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

5. Vårkorn. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

6. Havre. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

7. Rågvete. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

8. Blandsäd. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

9. Ärter. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

10. Åkerbönor. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

11. Höstraps. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

12. Vårraps. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

13. Höstrybs. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

14. Vårrybs. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

15. Oljelin. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

16. Spannmål. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

18. Oljeväxter. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

19. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

20. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

21. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bell.