Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

3 470

3,1

5 880

20 400

3,6

Uppsala

105

3 040

4,3

8 550

26 000

4,3

Södermanlands

114

4 190

2,6

10 060

42 200

2,6

Östergötlands

237

6 140

1,4

32 810

201 400

1,4

Jönköpings

16

..

..

880

..

..

Kronobergs

14

..

..

390

..

..

Kalmar

115

6 900

1,9

10 800

74 500

1,9

Gotlands

97

5 540

2,6

6 330

35 000

2,6

Blekinge

54

6 640

2,3

3 000

19 900

2,3

Skåne

462

7 560

0,7

84 040

635 000

0,7

Hallands

45

6 580

3,3

3 110

20 400

3,3

Västra Götalands

247

5 820

2,0

29 970

174 300

2,0

Värmlands

34

4 560

11,6

1 610

7 300

11,6

Örebro

68

5 350

4,4

5 320

28 400

4,4

Västmanlands

55

3 730

3,5

4 430

16 500

3,5

Dalarnas

16

..

..

990

..

..

Gävleborgs

9

..

..

410

..

..

Västernorrlands

2

..

..

70

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

370

7 730

0,8

67 320

520 400

0,8

Götalands mellanbygder

340

6 760

1,1

34 860

235 600

1,1

Götalands norra slättbygder

432

6 050

1,2

57 940

350 800

1,2

Svealands slättbygder

418

3 890

2,3

34 600

134 700

2,3

Götalands skogsbygder

126

5 750

2,6

9 800

56 300

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

62

4 100

8,4

3 830

15 700

8,4

Nedre Norrland

5

..

..

270

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

1 754

6 310

0,6

208 630

1 317 100

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

6 170

.

320 300

1 967 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.