Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

100

..

..

Uppsala

6

..

..

430

..

..

Södermanlands

19

..

..

860

..

..

Östergötlands

73

3 500

3,0

3 960

13 900

3,2

Jönköpings

-

..

..

60

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

5

..

..

210

..

..

Gotlands

4

..

..

230

..

..

Blekinge

3

..

..

40

..

..

Skåne

22

3 600

5,7

1 240

4 500

5,7

Hallands

17

..

..

700

..

..

Västra Götalands

125

3 520

1,7

7 770

27 300

1,7

Värmlands

8

..

..

400

..

..

Örebro

16

..

..

450

..

..

Västmanlands

9

..

..

750

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

-

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 930

3,1

1 320

5 200

3,1

Götalands mellanbygder

14

..

..

740

..

..

Götalands norra slättbygder

167

3 570

1,6

10 220

36 400

1,6

Svealands slättbygder

55

3 190

4,8

2 800

8 900

4,8

Götalands skogsbygder

34

3 090

5,2

1 470

4 500

5,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

12

..

..

710

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

310

3 500

1,3

17 310

60 600

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 880

.

12 230

36 400

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.