Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

830

..

..

Uppsala

14

..

..

640

..

..

Södermanlands

29

2 370

7,1

1 060

2 500

7,1

Östergötlands

103

2 650

2,9

5 890

15 600

2,9

Jönköpings

6

..

..

210

..

..

Kronobergs

5

..

..

110

..

..

Kalmar

79

3 720

2,2

4 060

15 100

2,2

Gotlands

100

2 890

2,5

4 560

13 200

2,6

Blekinge

38

3 250

4,7

1 040

3 400

4,7

Skåne

426

3 480

0,9

45 440

158 100

0,9

Hallands

41

2 450

5,5

1 890

4 600

5,5

Västra Götalands

105

2 340

3,0

5 160

12 100

3,0

Värmlands

-

..

..

30

..

..

Örebro

11

..

..

260

..

..

Västmanlands

3

..

..

140

..

..

Dalarnas

3

..

..

30

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

331

3 470

1,1

34 870

120 900

1,1

Götalands mellanbygder

312

3 390

1,3

20 190

68 400

1,3

Götalands norra slättbygder

192

2 510

2,2

10 200

25 600

2,2

Svealands slättbygder

76

1 910

4,6

2 970

5 700

4,6

Götalands skogsbygder

65

2 820

4,4

2 840

8 000

4,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

360

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

983

3 220

0,8

71 430

230 200

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 350

.

63 970

214 200

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.