Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

74

1 570

2,6

4 190

6 600

2,6

Uppsala

147

1 730

2,1

11 450

19 800

2,1

Södermanlands

105

1 640

2,0

6 020

9 900

2,0

Östergötlands

124

1 980

2,0

6 760

13 400

2,0

Jönköpings

1

..

..

70

..

..

Kronobergs

7

..

..

100

..

..

Kalmar

17

..

..

430

..

..

Gotlands

45

2 110

4,8

1 580

3 300

4,8

Blekinge

10

..

..

170

..

..

Skåne

42

2 450

3,3

1 440

3 500

3,8

Hallands

43

2 190

3,9

1 600

3 500

3,9

Västra Götalands

140

2 060

2,1

7 320

15 000

2,1

Värmlands

38

1 880

3,0

1 760

3 300

3,0

Örebro

66

2 100

2,5

2 770

5 800

2,8

Västmanlands

99

1 950

1,8

4 860

9 500

1,8

Dalarnas

5

..

..

190

..

..

Gävleborgs

1

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

2 330

2,6

2 120

4 900

2,6

Götalands mellanbygder

69

2 210

3,4

2 210

4 900

3,6

Götalands norra slättbygder

218

2 090

1,6

12 210

25 500

1,6

Svealands slättbygder

521

1 760

1,0

30 570

53 900

1,0

Götalands skogsbygder

67

1 760

4,8

2 170

3 800

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

1 950

2,8

1 430

2 800

3,8

Nedre Norrland

1

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

964

1 890

0,8

50 770

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 880

.

36 130

64 000

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)   För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.