Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstrybs. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Winter turnip rape. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

50

..

..

Uppsala

3

..

..

20

..

..

Södermanlands

1

..

..

30

..

..

Östergötlands

-

..

..

30

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

100

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

1

..

..

90

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

60

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

40

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

30

..

..

Svealands slättbygder

7

..

..

180

..

..

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

10

..

..

320

..

..

2012

27

1 650

9,0

810

1 300

8,9

2011

17

..

..

400

..

..

2010

20

1 840

7,1

490

900

7,1

2009

14

..

..

280

..

..

2008

38

1 720

6,8

830

1 400

6,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 700

.

560

900

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.