Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

120

..

..

Uppsala

9

..

..

180

..

..

Södermanlands

8

..

..

280

..

..

Östergötlands

1

..

..

130

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

1

..

..

40

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

130

..

..

Hallands

1

..

..

..

..

..

Västra Götalands

7

..

..

320

..

..

Värmlands

4

..

..

200

..

..

Örebro

3

..

..

110

..

..

Västmanlands

5

..

..

140

..

..

Dalarnas

20

1 440

3,6

680

1 000

3,6

Gävleborgs

6

..

..

220

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

3

..

..

20

..

..

Norrbottens

7

..

..

110

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

130

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

40

..

..

Götalands norra slättbygder

3

..

..

280

..

..

Svealands slättbygder

29

1 130

10,0

940

1 100

10,0

Götalands skogsbygder

7

..

..

140

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

1 410

2,7

910

1 300

2,7

Nedre Norrland

5

..

..

150

..

..

Övre Norrland

10

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

84

1 350

4,6

2 730

3 700

4,6

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 320

.

2 110

2 800

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.