Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

140

..

..

Uppsala

5

..

..

130

..

..

Södermanlands

14

..

..

510

..

..

Östergötlands

62

2 040

1,7

3 050

6 200

1,7

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

70

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3

..

..

80

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

13

..

..

480

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

7

..

..

170

..

..

Västmanlands

3

..

..

110

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

2

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

90

..

..

Götalands norra slättbygder

70

2 020

1,7

3 390

6 900

1,7

Svealands slättbygder

32

1 910

2,3

1 060

2 000

2,3

Götalands skogsbygder

2

..

..

20

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

120

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

114

1 990

1,4

4 730

9 400

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 530

.

11 160

16 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.