Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,4

30

76,3

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,4

40

65,3

 

0,0

0

77,7

Södermanlands

1,8

180

81,0

 

0,0

0

65,7

Östergötlands

0,0

20

74,1

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

0,1

0

83,0

Kalmar

0,7

80

27,4

 

4,0

60

67,1

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,1

50

66,2

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,1

20

81,6

 

0,0

0

0,0

Värmlands

0,2

0

25,0

 

0,4

10

57,9

Örebro

0,3

10

64,4

 

0,0

0

94,5

Västmanlands

0,5

20

23,7

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

2,9

70

92,2

Gävleborgs

..

..

..

 

0,4

10

93,7

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

50

66,2

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,2

50

20,4

 

0,7

60

68,1

Götalands norra slättbygder

0,0

20

79,1

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,8

270

52,3

 

0,0

10

42,6

Götalands skogsbygder

0,2

20

75,0

 

0,0

0

84,9

Mell. Sveriges skogsbygder

1,8

70

44,4

 

1,3

80

82,3

Nedre Norrland

..

..

..

 

2,0

20

72,1

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

510

29,5

 

0,1

160

44,7

2012

0,2

540

18,9

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..

2009

0,1

390

..

 

0,3

160

..

2008

0,3

800

..

 

1,2

590

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

..

..

..

 

0,5

10

80,2

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,2

30

56,2

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,1

0

56,5

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

20

72,2

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,1

10

70,9

 

0,2

10

80,4

Götalands norra slättbygder

0,0

0

56,2

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,4

10

21,3

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

50

36,0

 

0,1

20

80,5

2012

0,4

100

31,6

 

0,0

0

76,7

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..

2009

0,0

20

..

 

0,1

10

..

2008

0,4

120

..

 

0,0

0

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

2,1

110

97,9

Uppsala

0,0

10

74,1

 

0,5

50

95,0

Södermanlands

1,0

180

39,1

 

0,4

50

62,1

Östergötlands

0,0

0

80,0

 

2,1

240

92,0

Jönköpings

0,5

30

66,4

 

0,3

10

95,0

Kronobergs

0,2

10

21,6

 

0,0

0

96,2

Kalmar

0,7

60

62,9

 

0,5

20

95,0

Gotlands

0,1

20

55,4

 

0,0

0

0,0

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

30

94,8

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,0

10

65,9

 

0,0

0

87,8

Västra Götalands

0,2

120

90,7

 

0,9

690

53,9

Värmlands

1,1

130

66,3

 

0,6

50

83,7

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

10

85,9

Dalarnas

0,4

30

92,8

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

2,2

210

62,0

 

0,2

10

62,1

Västernorrlands

1,0

30

34,1

 

..

..

..

Jämtlands

1,3

30

51,7

 

..

..

..

Västerbottens

0,3

30

54,9

 

..

..

..

Norrbottens

2,6

90

31,8

 

1,1

0

68,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

10

66,0

 

0,0

0

87,6

Götalands mellanbygder

0,2

80

47,8

 

0,3

10

93,8

Götalands norra slättbygder

0,2

100

95,5

 

0,4

300

96,3

Svealands slättbygder

0,2

210

30,8

 

0,3

190

51,8

Götalands skogsbygder

0,2

60

52,0

 

1,9

540

61,1

Mell. Sveriges skogsbygder

1,2

200

58,4

 

0,8

120

74,7

Nedre Norrland

1,3

180

52,7

 

4,7

130

64,1

Övre Norrland

1,0

120

28,3

 

0,7

10

45,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,3

970

21,0

 

0,7

1 270

35,5

2012

4,2

15 010

7,6

 

6,0

11 630

9,0

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..

2008

1,1

4 160

..

 

2,2

4 820

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Rågvete

Obärgad areal

 

Blandsäd

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

0,6

10

39,4

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,6

20

96,5

 

9,3

170

91,4

Jönköpings

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

48,1

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

87,4

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

27,3

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

44,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0

87,5

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,1

0

43,4

Svealands slättbygder

0,6

20

95,1

 

0,4

20

28,6

Götalands skogsbygder

1,0

40

65,4

 

3,1

170

95,8

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

50

53,3

 

1,3

240

71,3

2012

1,0

240

20,9

 

8,5

1 530

19,9

2011

2,6

630

33,6

 

5,7

1 290

15,6

2010

2,1

760

..

 

2,9

690

..

2009

0,5

250

..

 

1,0

190

..

2008

0,7

350

..

 

4,2

790

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

 

Spannmål totalt 1)

Obärgad areal

 

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

 

0,5

140

76,3

Uppsala

 

0,1

120

46,4

Södermanlands

 

0,8

420

39,4

Östergötlands

 

0,5

450

87,4

Jönköpings

 

0,3

50

51,1

Kronobergs

 

0,2

10

27,4

Kalmar

 

0,7

220

33,4

Gotlands

 

0,1

40

44,5

Blekinge

 

0,0

0

0,0

Skåne

 

0,1

110

41,1

Hallands

 

0,0

10

62,1

Västra Götalands

 

0,4

840

55,1

Värmlands

 

0,8

200

45,7

Örebro

 

0,0

20

54,1

Västmanlands

 

0,1

30

25,2

Dalarnas

 

0,9

150

52,7

Gävleborgs

 

1,7

260

50,2

Västernorrlands

 

3,9

150

54,7

Jämtlands

 

1,5

40

42,2

Västerbottens

 

0,5

40

37,9

Norrbottens

 

2,4

90

30,7

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

0,0

90

42,3

Götalands mellanbygder

 

0,2

230

30,2

Götalands norra slättbygder

 

0,2

430

90,6

Svealands slättbygder

 

0,3

730

25,9

Götalands skogsbygder

 

0,9

830

54,0

Mell. Sveriges skogsbygder

 

1,1

510

34,7

Nedre Norrland

 

2,0

380

35,7

Övre Norrland

 

1,1

140

24,9

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

 

0,3

3 260

20,5

2012

 

3,2

31 970

5,2

2011

 

2,2

22 010

2,2

2010

 

1,1

10 720

..

2009

 

0,7

6 830

..

2008

 

1,1

11 640

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1)   Exklusive majs.