Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

5,2

40

75,3

 

..

..

..

Östergötlands

1,1

20

74,9

 

0,8

30

93,9

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

Kalmar

1,0

10

75,1

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,4

30

64,3

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

1,4

10

22,9

 

..

..

..

Västmanlands

0,5

10

86,6

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,4

10

76,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,8

30

75,3

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,9

50

55,9

 

0,1

0

50,0

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

4,5

70

58,1

Mell. Sveriges skogsbygder

1,7

10

53,1

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,8

90

38,2

 

0,4

70

55,5

2012

12,1

1 540

10,4

 

8,7

1 560

18,2

2011

8,1

1 290

12,2

 

2,1

330

32,0

2010

3,2

730

..

 

1,5

200

..

2009

2,5

420

..

 

1,9

150

..

2008

5,3

570

..

 

5,3

330

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.