Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Oljeväxter. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

18. Oilseed crops. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

0,7

30

26,8

Uppsala

..

..

..

 

0,4

50

56,5

Södermanlands

5,5

60

69,0

 

2,1

130

34,0

Östergötlands

0,8

50

32,7

 

1,1

80

73,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

1,8

70

38,5

 

..

..

..

Gotlands

2,2

100

58,1

 

1,4

20

88,1

Blekinge

4,7

50

51,4

 

..

..

..

Skåne

0,5

220

51,1

 

0,0

0

0,0

Hallands

1,7

30

32,8

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

6,7

350

18,8

 

0,7

50

56,0

Värmlands

..

..

..

 

2,8

50

27,8

Örebro

..

..

..

 

1,7

50

84,1

Västmanlands

..

..

..

 

0,2

10

66,3

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,6

220

51,3

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,9

170

35,9

 

0,9

20

88,8

Götalands norra slättbygder

3,7

380

17,6

 

0,8

100

59,4

Svealands slättbygder

7,1

210

26,9

 

1,0

300

21,4

Götalands skogsbygder

3,6

100

32,8

 

1,5

30

72,2

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,9

10

95,3

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1,5

1 070

14,9

 

0,9

460

19,9

2012

0,5

330

29,9

 

1,8

790

11,8

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..

2009

0,6

420

..

 

3,0

870

..

2008

1,0

610

..

 

2,9

710

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

18 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

Kalmar

-

-

-

 

..

..

..

Gotlands

-

-

-

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

Västra Götalands

-

-

-

 

..

..

..

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

Örebro

-

-

-

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

-

-

-

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

..

..

..

 

0,1

0

80,5

2012

0,2

0

83,3

 

4,4

90

22,2

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..

2009

..

..

..

 

2,8

60

..

2008

3,0

30

..

 

6,1

150

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

18 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,4

130

20,7

 

..

..

..

Uppsala

0,5

60

47,0

 

..

..

..

Södermanlands

2,5

190

32,4

 

..

..

..

Östergötlands

0,9

120

49,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

1,7

80

37,1

 

..

..

..

Gotlands

2,0

120

50,6

 

-

-

-

Blekinge

4,1

50

49,6

 

-

-

-

Skåne

0,5

220

51,1

 

..

..

..

Hallands

0,9

30

32,6

 

-

-

-

Västra Götalands

3,1

400

18,6

 

..

..

..

Värmlands

2,5

50

27,7

 

-

-

-

Örebro

1,5

50

84,2

 

..

..

..

Västmanlands

1,2

60

66,5

 

..

..

..

Dalarnas

1,5

10

88,0

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,6

220

51,3

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,9

190

33,6

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

2,1

470

19,1

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

1,5

510

16,9

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

2,7

140

30,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,6

20

61,9

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1,2

1 540

11,9

 

0,2

10

80,2

2012

1,1

1 210

11,2

 

15,2

1 360

13,3

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..

2009

1,4

1 390

..

 

1,1

110

..

2008

1,7

1 500

..

 

4,2

150

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1)                              Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.