Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal

19. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,1

130

86,6

 

0,9

30

83,1

Uppsala

0,6

60

35,9

 

0,1

20

46,4

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

1,0

110

68,6

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

6,1

60

48,9

Kalmar

0,0

0

0,0

 

14,4

260

53,8

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,6

30

64,8

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,5

420

16,1

 

0,2

20

64,3

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

1,2

350

45,5

 

1,5

320

22,4

Värmlands

0,0

0

0,0

 

6,3

200

56,4

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,4

30

80,5

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

1,7

40

82,4

Gävleborgs

..

..

..

 

5,7

80

34,3

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,5

320

20,4

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,3

110

22,5

 

0,7

60

41,6

Götalands norra slättbygder

0,6

320

49,4

 

1,0

260

26,8

Svealands slättbygder

0,5

180

61,0

 

0,4

220

48,5

Götalands skogsbygder

0,3

30

90,9

 

5,1

450

37,6

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

2,4

140

48,1

Nedre Norrland

..

..

..

 

15,4

210

18,0

Övre Norrland

..

..

..

 

85,1

540

4,67

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,5

960

21,2

 

1,6

1 880

13

2012

0,2

510

68,9

 

2,0

1 680

13

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..

2009

0,2

510

..

 

1,2

590

..

2008

0,1

170

..

 

1,7

850

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

3,0

80

51,2

Gotlands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

2,6

90

59,8

 

2,6

30

34

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,2

10

63,6

 

1,1

80

51,1

Götalands norra slättbygder

1,5

90

60,1

 

1,3

30

32,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,5

110

48,9

 

0,9

120

36,6

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..

2009

0,0

20

..

 

0,7

120

..

2008

0,3

70

..

 

0,4

40

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5,5

650

93,7

 

3,6

190

88,8

Uppsala

0,1

20

80,3

 

0,5

50

82,3

Södermanlands

1,2

210

95,2

 

0,2

20

60,9

Östergötlands

0,2

40

63,9

 

1,7

190

81,5

Jönköpings

4,2

280

44,3

 

7,7

450

34,2

Kronobergs

7,3

200

51,4

 

6,6

200

44,2

Kalmar

5,5

540

33,9

 

2,3

70

51,1

Gotlands

2,4

350

48,8

 

9,6

140

55,4

Blekinge

1,1

40

98,3

 

7,1

50

72,1

Skåne

0,5

440

49,5

 

2,9

290

52,4

Hallands

0,9

210

44,2

 

5,1

450

56,6

Västra Götalands

0,8

480

41,3

 

2,1

1 560

35,8

Värmlands

1,7

190

43,7

 

7,6

650

34,2

Örebro

0,2

40

55,5

 

2,3

360

59,6

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

4,4

360

62,8

 

3,1

140

97,4

Gävleborgs

1,1

110

86,1

 

10,0

350

67,7

Västernorrlands

4,3

140

30,2

 

..

..

..

Jämtlands

3,4

80

20,2

 

..

..

..

Västerbottens

0,2

20

27,9

 

..

..

..

Norrbottens

9,4

370

34,2

 

22,7

90

45,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

260

64,4

 

3,4

440

53,4

Götalands mellanbygder

1,7

750

32,9

 

6,2

310

38,8

Götalands norra slättbygder

0,6

400

46,4

 

0,8

540

38,3

Svealands slättbygder

0,8

850

69,2

 

1,3

850

38,6

Götalands skogsbygder

3,0

1 060

23,0

 

6,6

2 040

29,5

Mell. Sveriges skogsbygder

2,0

350

51,7

 

4,0

600

40,2

Nedre Norrland

3,8

570

35,3

 

16,8

540

53,7

Övre Norrland

3,3

400

33,6

 

23,1

290

43,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1,2

4 670

16,7

 

2,8

5 570

15,2

2012

1,4

4 940

13,8

 

2,5

5 040

14,9

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..

2009

2,4

8 280

..

 

5,1

9 930

..

2008

1,6

6 360

..

 

2,2

5 060

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal 1)

 

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

25,8

650

29,5

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

50,8

670

22,1

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

21,6

740

31,7

Jönköpings

..

..

..

 

41,3

740

16,1

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,5

20

89,6

 

38,6

490

20,1

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

62,1

1 250

12,2

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

37,3

4 610

10,1

Värmlands

..

..

..

 

66,1

1 490

11,7

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

85,5

1 160

5,9

Västernorrlands

..

..

..

 

91,7

1 040

3,1

Jämtlands

..

..

..

 

94,3

1 280

3,4

Västerbottens

..

..

..

 

91,9

1 520

2,3

Norrbottens

..

..

..

 

86,5

510

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

51,0

630

17,4

Götalands mellanbygder

0,2

10

89,3

 

64,1

1 520

10,8

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

33,8

3 400

11,4

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

40,3

2 830

12,4

Götalands skogsbygder

3,5

130

69,4

 

37,5

3 360

11,0

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

66,7

2 400

11,5

Nedre Norrland

..

..

..

 

89,7

3 200

2,6

Övre Norrland

..

..

..

 

91,4

2 330

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,6

130

62,7

 

50,3

19 730

3,9

2012

0,7

180

48,0

 

55,0

22 260

3,6

2011

0,8

190

61,3

 

49,0

21 820

3,8

2010

0,9

320

..

 

50,9

25 240

..

2009

0,7

380

..

 

59,4

26 330

..

2008

0,8

390

..

 

54,5

21 490

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

19 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av preliminär grödareal

19 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Preliminary results

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

 

4,6

1 310

44,3

Uppsala

 

1,0

800

28,2

Södermanlands

 

1,7

910

29,8

Östergötlands

 

1,2

1 090

29,4

Jönköpings

 

9,5

1 580

18,4

Kronobergs

 

10,0

800

21,7

Kalmar

 

4,3

1 460

18,6

Gotlands

 

2,9

990

27,0

Blekinge

 

2,1

200

49,1

Skåne

 

1,2

2 430

20,7

Hallands

 

3,0

1 390

28,9

Västra Götalands

 

3,6

7 440

12,1

Värmlands

 

9,2

2 530

17,2

Örebro

 

2,3

1 150

35,7

Västmanlands

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

 

6,7

1 140

30,9

Gävleborgs

 

10,3

1 700

20,1

Västernorrlands

 

25,2

1 300

11,6

Jämtlands

 

35,8

1 360

7,1

Västerbottens

 

18,2

2 060

12,6

Norrbottens

 

23,1

1 190

12,6

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

0,9

1 640

27,0

Götalands mellanbygder

 

2,4

2 850

16,7

Götalands norra slättbygder

 

2,1

5 050

12,7

Svealands slättbygder

 

1,8

4 930

16,7

Götalands skogsbygder

 

7,1

7 090

11,8

Mell. Sveriges skogsbygder

 

7,3

3 500

17,1

Nedre Norrland

 

19,2

4 520

10,6

Övre Norrland

 

21,1

3 570

8,9

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

 

3,3

33 190

5,0

2012

 

3,4

34 630

4,7

2011

 

3,3

33 980

..

2010

 

4,3

43 130

..

2009

 

4,3

45 950

..

2008

 

3,1

34 430

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
2) Exklusive majs.