Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013

JO 19 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2013. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2013. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

4 180

2,3

3 710

15 500

2,5

Uppsala

164

4 310

1,9

16 270

70 100

1,9

Södermanlands

116

4 510

1,8

8 660

39 000

1,8

Östergötlands

139

5 070

1,8

11 300

57 300

1,9

Jönköpings

18

..

..

1 000

..

..

Kronobergs

29

4 160

3,4

910

3 800

4,6

Kalmar

36

4 300

5,0

1 510

6 500

11,1

Gotlands

64

4 470

2,2

4 290

19 200

2,2

Blekinge

23

6 020

2,0

1 080

6 500

2,0

Skåne

144

5 840

1,9

10 510

61 400

1,9

Hallands

100

5 320

2,3

7 440

39 600

2,3

Västra Götalands

226

4 670

1,9

20 510

95 800

1,9

Värmlands

48

4 100

4,3

3 040

12 500

5,5

Örebro

96

5 320

1,8

9 440

50 300

1,8

Västmanlands

121

4 790

2,0

10 780

51 600

2,0

Dalarnas

33

3 310

5,3

2 380

7 900

5,5

Gävleborgs

26

4 140

4,1

1 270

5 300

4,6

Västernorrlands

5

..

..

150

..

..

Jämtlands

4

..

..

30

..

..

Västerbottens

5

..

..

90

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

189

5 840

1,7

13 810

80 600

1,7

Götalands mellanbygder

139

4 840

2,0

8 480

41 000

2,0

Götalands norra slättbygder

299

4 960

1,4

26 420

130 900

1,4

Svealands slättbygder

580

4 600

1,0

50 240

231 100

1,0

Götalands skogsbygder

140

4 300

2,4

8 320

35 800

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

75

3 790

2,9

5 860

22 200

3,1

Nedre Norrland

30

4 290

4,1

1 160

5 000

5,3

Övre Norrland

5

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2013

1 457

4 810

0,6

114 390

550 200

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

4 190

.

62 330

260 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)   För åren 2008–2012 redovisas slutlig bärgad skörd.